Werkwijze Bewindvoering de Wending

 

Bewindvoering de Wending komt bij u thuis om uitleg te geven over bewindvoering/mentorschap of curatele en om kennis met u te maken.
Het is namelijk erg belangrijk dat uw situatie goed wordt bekeken en dat uw vragen worden beantwoord.
Communicatie en persoonlijke aandacht zijn immers de basis van een goede samenwerking.

 

Aanvraag onder bewindstelling/mentorschap of curatele

Wanneer u en Bewindvoering de Wending besluiten uw bewind/mentorschap of curatele aan te vragen, wikkelen wij samen uw aanvraag af. Vervolgens krijgt u een oproep voor de zitting bij de kantonrechter. (Dit kan enige tijd duren).

We gaan in principe met u mee naar de zitting. Vervolgens halen we uw administratie op en voeren we de adreswijzigingen door m.b.t. uw financiële administratie. Deze overname brengt rust in uw financiële situatie.

Wat zijn de eigenschappen van onze werkwijze?

 • Toegankelijk
 • Betrouwbaar
 • Professioneel

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • Aanvragen beheer- en leefgeldrekening op naam van de cliënt.
 • Overmaken van overeengekomen leefgeld op uw leefgeldrekening
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
 • Bewaken dat er elke maand inkomen wordt ontvangen
 • Aanvragen Zorg- en/of huurtoeslagen
 • Aanvragen WA verzekering
 • Aanvragen van voorzieningen (bijv. bijzondere bijstand)
 • Aanvragen van schuldregeling en begeleiden tijdens dit traject
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Aanvragen PGB rekening + contact met zorgkantoor
 • Opstellen budgetplan (overzicht inkomsten/uitgaven)
 • Postadres wijzigingen doorgeven (indien nodig) aan alle instanties en bedrijven met wie u een zakelijke relatie onderhoud
 • Betalen van alle vaste lasten (zolang er voldoende saldo op de rekening aanwezig is)
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar, indien u daar zelf niet toe in staat bent.
 • Verzorgen van aangifte belastingdienst box 1 voor de periode dat u onder bewind/curatele bent bij Bewindvoering de Wending.

 

U blijft zelf wel altijd verantwoordelijk om voor inkomen te zorgen.
U krijgt een inlogcode van onview zodat u uw financiële zaken zelf kunt volgen. Zo kunt u uw situatie goed in de gaten houden.

Jaarlijks wordt er door ons rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.


Ons werkgebied is Almere, Lelystad, Amsterdam en het Gooi.