De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, u kunt de tarieven ook vinden op www.rechtspraak.nl


Voor 2019 zijn de volgende tarieven bepaald voor beschermingsbewind op basis van de jaarlijks 17 forfaitaire uren.

 

TARIEVEN 2019:

Bewindvoering zonder schulden voor een alleenstaande € 114,14
Bewindvoering zonder schulden voor samenwonenden € 136,94 
Bewindvoering met schulden voor een alleenstaande             € 147,62 
Bewindvoering met schulden voor samenwonenden € 177,17 
Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande zonder schulden              €  205,40
Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande met schulden              €  235,55
Eenmalig Tarief / Intakekosten:
Bewindvoering alleenstaande                 €   644,93
Bewindvoering samenwonenden          €   773,19
Curatele/Bew.+mentorschap                   € 1.160,39
Eind R&V bij wisseling of opheffing bewind: 
Alleenstaande                                           €  242,00
Samenwonende                                         €  290,40
PGB Beheer €  603,53
Verhuizing/ontruiming/verkoop €  402,93
Uurtarief €    80,47

 

* tarieven zijn inclusief 21% BTW

Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente meestal de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’.  Bewindvoeringt de Wending vraagt deze bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële lasten heeft. Wilt u meer weten omtrent de eventuele kosten in uw situatie? Neem dan nu contact met ons op.* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.