De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, u kunt de tarieven ook vinden op www.rechtspraak.nl


Voor 2021 zijn de volgende tarieven bepaald voor beschermingsbewind op basis van de jaarlijks 17 forfaitaire uren.

 

TARIEVEN 2022:

Bewindvoering zonder schulden voor een alleenstaande €  125,54
Bewindvoering zonder schulden voor samenwonenden €  150,54
Bewindvoering met schulden voor een alleenstaande             €  162,44
Bewindvoering met schulden voor samenwonenden €  194,81
Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande zonder schulden              €  225,97
Curatele of bewind met mentorschap alleenstaande met schulden              €  258,94
Eenmalig Tarief / Intakekosten:
Bewindvoering alleenstaande                 € 709,06
Bewindvoering samenwonenden          € 850,30
Curatele/Bew.+mentorschap                   € 1275.34
Eind R&V bij wisseling of opheffing bewind: 
Alleenstaande                                           €  266,20
Samenwonende                                         €  319,44
PGB Beheer €  664,29
Verhuizing/ontruiming/verkoop €  422,29
Uurtarief €    88,57

 

* tarieven zijn inclusief 21% BTW

Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente meestal de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’.  Bewindvoering de Wending vraagt deze bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële lasten heeft. Wilt u meer weten omtrent de eventuele kosten in uw situatie? Neem dan nu contact met ons op.* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.