Curatele

 

 

Wie onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Dat betekent dat hij over bijna niets meer zelfstandig mag beslissen en geen rechtshandelingen meer mag verrichten zonder de toestemming van de curator. De maatregel is bedoeld voor personen, die zowel hun financiƫle als ook andere persoonlijke belangen niet meer zelfstandig goed kunnen behartigen. Het gaat om meerderjarigen die volgens de rechter niet langer de gevolgen van hun eigen handelen overzien. De wet noemt hierbij als redenen een geestelijke stoornis, overmatige verkwisting, gewoonte van drankmisbruik en verslaving, het herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geven of het in gevaar brengen van de eigen veiligheid of die van anderen.